Matias Keskisen veistoksen kohtalossa limittyivät mielenkiintoisella tavalla kansallinen, paikallinen ja kansainvälinen ajanhenki sekä suomalainen "maantapa". Tapahtumissa heijastelivat Euroopan sodanjälkeisen politiikan suuren murroksen ajan muutosvoimat.


No, massiivisen UKK-monumentin siirto pois Rotuaarilta vuonna 1989 oli "jälkisuomettunutta" ulko- ja sisäpoliittista NÖYRISTELYÄ sekä TORJUNTAA ja PILKANTEKOA, jonka kohteena olivat kansainvälinen Suomi-kuva, kansallinen kekkoskuva, idänpolitiikka, kansantaide, ilmaisunvapaus, taiteilija ja oululaiset ihmiset.
Niin. Minä olen tätä mieltä.

Kerro sinäkin, mitä mieltä olet asiasta! 

Ystävällisin terveisin,
- Kari Blomster